image Meo meo, bạn thân của Linh

Tôi yêu mèo, yêu vô cùng…

Có thời gian,  tôi xa rời hết những người bạn của mình. Để tâm mình yên ổn “gạn đục khơi trong” và tôi chỉ chơi với mèo, tâm sự với chúng… như những người ban thân thiét.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s